ความงาม

Listerine Foot Soak: การรักษาเชื้อราที่นิ้วเท้า

Listerine Foot Soak: การรักษาเชื้อราที่นิ้วเท้า

แช่เท้า Listerine (บางครั้งแช่เท้าด้วยน้ำส้มสายชู listerine) เป็นเชื้อราที่เท้า ส้นเท้าแตก เชื้อราที่นิ้วเท้า และรักษาเท้าของนักกีฬาทั้งหมด มันใช้งานได้หรือไม่?